Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Studieplatser och ljudzoner

Tysta läsesalar/rum 10
Totalt antal tysta läsplatser 84
Höj- och sänkbara bord i tyst läsesal 15
Arbetsplatser med dator i tyst läsesal (Regnellsalen* + rum 225) 8
Grupprum, ej bokningsbara 0
Grupprum, bokningsbara 0
Spridda platser (låg ljudnivå) 12

Biblioteket är indelat i ljudzoner.
Ladda ned en karta över ljudzonerna

*Regnellsalen är ibland bokad för undervisning. Du ser vilka tider på skärmen utanför salen.

Självservice

Låna böcker
Du kan själv låna tillgängliga böcker och böcker som du beställt/köat på även när informationsdisken inte är bemannad (Obs! Gäller ej fjärrlån). Böcker för avhämtning hittar du i en hylla vid informationsdisken. Utlåningsautomaten står i korridoren, precis innan informationsdisken.

Låna om böcker gör du på Mina lån.

Återlämning
Återlämningsmaskin finns rakt fram när du kommer in i biblioteket. Det går bra att lämna tillbaka böcker som du lånat på något av våra andra bibliotek. När biblioteket är stängt kan du använda ett bokinkast till höger om entrédörren. Lådan töms på morgonen de dagar vi har öppet.

Kurslitteratur

  • Juridik
  • Statsvetenskap
  • Rysslands- och Eurasienstudier
  • Utvecklingsstudier
  • Freds- och konfliktforskning

Samma böcker kan finnas på andra bibliotek.

Mat och dryck

  • Mat endast i pentryt på källarplan. Där finns även kaffeautomat och varuautomat.
  • Dryck okej i hela biblioteket.

Tillgänglighet

Till vänster om huvudentrén finns en entré som är anpassad för rullstol. Denna entré nås via nås från Trädgårdsgatan 13. Ring för att bli insläppt: 018-471 78 50 eller 070-167 90 88

Behöver du tillgång till hiss är du välkommen att låna ett nyckelkort i informationsdisken.

Höj- och sänkbara bord finns i rum 206, 208, 227, 307, 310, 314 och 319. Ett av borden i rum 227 är reserverat för besökare med rörelsenedsättning.

Hitta hit


Besöksadress: Regnellianum, Slottsgränd 3
Postadress: Box 6508, 751 38  UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-14