Carolina Rediviva/Carolinabiblioteket

Studieplatser

Tysta läsesalar: 3
Läsesal A, entréplan 82
Läsesal B, entréplan 46
TLS (Tidskriftsläsesalen) plan 6 62
Grupprum 0
Spridda platser för grupparbete eller enskilda studier 716

Specialläsesalar

På Carolina Rediviva finns två specialläsesalar där du kan studera äldre material och kart- och bildmaterial.

Mer om specialläsesalarna

Mat och dryck

 • Mat och dryck endast i cafédelen.
 • Medhavd mat och dryck kan du äta/dricka på det övre planet i cafédelen. Där finns även varu- och kaffeautomat samt mikrovågsugnar.
 • På entréplan i cafédelen finns Café Carolina:

I Café Carolina kan du köpa lunch och fika. När Café Carolina är stängt får du gärna använda borden och stolarna som studieplatser.

Caféets öppettider m.m.

Värdeskåp och bokskåp

Värdeskåp finns i cafédelen på entréplan. Du bestämmer din egen kod och kan förvara dina värdesaker i skåpet fram tills biblioteket stänger för dagen.

För dig som under en längre period behöver låna och förvara läsesalslån på Carolina Rediviva finns möjlighet att låna ett bokskåp. Vi prioriterar forskare och uppsatsskrivande studenter vid Uppsala universitet.

Ansök om bokskåp

Kurslitteratur

 • Afrikansk och jämförande arkeologi
 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arkeologi
 • Egyptologi
 • Filosofi
 • Historia
 • Humanioraprogrammet
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Konstvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Assyriologi
 • Datorlingvistik
 • Klassiska språk
 • Lingvistik
 • Litteraturvetenskap och retorik
 • Språk
 • Kulturantropologi och etnologi
 • Arkivvetenskaps
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Musei- & kulturarvsvetenskap
 • Teologi
 • Mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
 • Genusvetenskap
 • Sociologi

Samma böcker kan finnas på andra bibliotek.

Tillgänglighet

Hiss
Det finns en hiss för att ta sig från entrén på plan 4 till plan 5, 6 och 9.

Toalett
Handikappanpassad toalett finns på plan 4, 6 och 9.
Karta till RWC plan 4
Karta till RWC plan 6
Karta till RWC plan 9

Plan 3
Dörren ned till kart- och bildläsesalen på plan 3 är låst. Besökare tas endast emot efter överenskommelse med kart- och bildpersonalen. Om man har rörelseproblem kan materialet läsas i specialläsesalen.

Plan 4 – entréplan
Det finns ingen hiss till plan 4½ i C-salen. Riksdagsmaterialet som står där uppe nås endast via trapporna. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

I A-salen finns visst material i absiden som är två trappsteg upp från övriga salen och en del material finns på gallerierna. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

B-salen har två ingångar med dörr. Ingen av dem har dörröppnare, men en av dörrarna brukar stå uppställd. Visst material finns på gallerier och nås enbart med trappor. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

In till Specialläsesalen är dörrarna oftast uppställda. Gallerierna inne i Specialläsesalen nås enbart via trappor. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

Plan 5
Mikrofilmsrummet nås direkt via hissen.

Plan 6
Tidskriftsläsesalen, TLS, på plan 6 nås via två dörrar från hissen. Dörrarna har dörröppnare.

Plan 9
Öppen samling nås direkt via hissen.

Parkering
Vid sydöstra gaveln av Carolina Rediviva (mot Engelska parken) finns det en parkeringsruta för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Hitta hit


Besöksadress: Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress: Box 510, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-10-12