Biologibiblioteket

Studieplatser

Platser för enskilt arbete 13
- varav ståbord 4
Arbetsplatser med dator 4
- varav två på höj- och sänkbara bord 4
Soffgrupper 5
Utrymmen för grupparbete 3
Grupprum 0

Självservice

Biblioteket är inte bemannat, men personal finns tillgänglig i Fråga biblioteket.

Låna och lämna tillbaka böcker
Till vänster när du kommer in i biblioteket (nedervåningen via Norbyvägsentrén) finns utlåningsautomat och återlämningslåda (töms en gång varje vardag). Där hittar du även fjärrlån och böcker som du reserverat/köat på. Fjärrlån behöver inte registreras i automaten.

Låna om böcker gör du på egen hand i Mina lån.

Mat och dryck

Kaffe, dryck och snacks är okej, men ingen mat i biblioteket.

Kurslitteratur

  • Geovetenskaper
  • Hållbar utveckling
  • Biologi

Samma böcker kan finnas på andra bibliotek.

Tillgänglighet

Från entrén på Norbyvägen finns det dörröppnare och hiss för att nå bibliotekets nedre plan. Inne i biblioteket finns hiss som går mellan bibliotekets två våningar.

Hitta hit

Besöksadress: Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 14
Hus 1, Plan K1 och plan 0
Postadress: Norbyv. 14, 752 36 UPPSALA

Obs! Biblioteket har under 2020 flyttat från hus 5 till hus 1.

Senast uppdaterad: 2021-10-08