Välkommen ny student!

Välkommen till Uppsala universitet och Uppsala universitetsbibliotek. Här har vi samlat information som är bra att ha för dig som är ny student.

Uppsala universitetsbibliotek består av 10 bibliotek i Uppsala samt 1 i Visby. Alla bibliotek har olika ämnesfokus, men är öppna för alla, oavsett vad du läser. Det betyder att du kan sitta och plugga var du vill, låna vilka böcker du vill och återlämna böckerna överallt. Alla bibliotek är inte bemannade med personal men det går att nå oss via vår tjänst Fråga biblioteket (kontaktuppgifter längst ner på sidan). Läs mer om våra olika platser.

Förändringar på biblioteket med anledning av covid-19/corona.

låna PÅ biblioteket

För att låna tryckta böcker behöver du registrera dig som låntagare.

datorer och wifi

Datorer finns att låna på alla våra bibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. Det finns även två trådlösa nätverk (UpUnet-S och Eduroam) för dig som är student.

Kopiera, skanna och skriva ut

På biblioteket kan du använda eduPrint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Som student ansluten till nätverket eduroam kan du dessutom skriva ut från din bärbara dator, telefon eller surfplatta. Du betalar dina utskrifter genom att sätta in pengar på ditt utskriftskonto med utskriftskuponger eller kortbetalning i eduPrint-portalen.

åtkomst e-resurser

Bibliotekets e-resurser hittar du via bibliotekets söktjänst. De är enligt avtal tillgängliga för studenter, forskare, anställda och andra verksamma vid Uppsala universitet. För att komma åt våra e-resurser utanför campus loggar du in med användar-ID och lösenord A
Läs mer om åtkomst till e-resurser

Universitetsbiblioteket har många elektroniska böcker inom olika ämnesområden, liksom uppslagsverk, kursböcker och referensböcker. Alla våra e-böcker går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

läsplatser & grupprum

Det finns ca 2000 studieplatser på biblioteket, utspridda på alla elva ämnesbibliotek. Studieplatserna fördelar sig på tysta läsesalar, "samtal tillåtet" samt grupprum. Om det är fullt där du brukar sitta, välkommen att prova något annat av våra ämnesbibliotek.

Tysta läsesalar hittar du på Almedalsbiblioteket (Campus Gotland), Blåsenhusbiblioteket, Carolinabiblioteket, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Ekonomikums bibliotek, Geo-biblioteket, Karin Boye-biblioteket, Medicinska biblioteket samt Ångströmbiblioteket.

Grupprum finns på Almedalsbiblioteket (Campus Gotland), Carolinabiblioteket, Ekonomikums bibliotek, Geobiblioteket samt Medicinska biblioteket. Via lokalbokningen kan du boka vissa av dem, liksom andra grupprum på campusområdena.

En kort film om våra läsplatser

kursböcker

Universitetsbiblioteket ska ha minst ett exemplar av all kurslitteratur på grundnivå. Du kan se just din kurslitteraturlista via uu.se/student/. Kursböckerna är placerade på respektive ämnesbibliotek. Vissa exemplar får du bara läsa i biblioteket, medan andra går bra att låna hem i 7 dagar. För att se var dina kursböcker finns och om de går att låna, kan du söka dem i bibliotekets söktjänst. Där kan du också ställa dig i kö på utlånade böcker.

För dig med läsnedsättning

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text.

Senast uppdaterad: 2021-06-01