Framtagningstider för olika typer av material

Brev: 1 dag eller samma dag om beställningen läggs före kl. 10:00 eller före kl. 13.30 
Kartor: 1-2 dagar
Bilder: 1-2 dagar
Handskrifter och arkivmaterial: 1 dag eller samma dag om beställningen läggs före kl. 10:00 eller före kl. 13.30
Material från Uppsala universitets arkiv (UUA) i Segerstedthuset: 1-2 dagar
Musikalier: 1-2 dagar
Äldre tryck: 1-2 dagar

Du får besked via e-post när materialet är framtaget om du beställer via LIBRIS/Disa. I annat fall får du besked endast om materialet inte kan tas fram.

Senast uppdaterad: 2021-09-27