Beställa fram material ur specialsamlingarna

Beställt material tas fram för läsning i specialläsesalen.

  • Du behöver ett lånekort för att kunna beställa fram material. Ansök om lånekort.
  • Vi kan endast garantera framtagning av 5 volymer per framtagning och låntagare, dvs. 10 volymer per dag och låntagare.
  • Framtagningstider för olika typer av material.
  • Beställt material ligger kvar för utkvittering 8 dagar från beställningsdag.
  • Om det utkvitterade materialet inte har använts under 30 dagar dras lånet in från specialläsesalen.
  • Efter 30 dagar kan lånet dras in om ny låntagare väntar.  

Så här beställer du:
Äldre tryckta böcker eller böcker ur specialsamlingar
Handskrifter, arkivmaterial och brev
Musikalier
Kartor och bilder

Beställa äldre tryckta böcker

Du kan beställa fram äldre tryckta böcker och böcker ur våra specialsamlingar direkt med ditt lånekort i vår lokala bibliotekskatalog Disa, samt i Katalog -1962, Aurivillius/Inventariet, Bibliotheca Walleriana, Personverser och Predikningar. Innan du gör en beställning, försäkra dig om att materialet inte redan finns i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Om det du söker inte finns upptaget i någon av de ovanstående katalogerna:
Beställ via beställningsformulär

Om du har några frågor kring materialet, kontakta: fråga.biblioteket@ub.uu.se

Beställa musikalier

Du kan beställa fram en del av både äldre musiktryck och moderna musiktryck ur våra specialsamlingar direkt med ditt lånekort i vår lokala bibliotekskatalog Disa, i Katalog över musiktryck -1970, i Musikkatalog 1970-1980 samt i Katalog -1962 och Aurivillius/Inventariet. Innan du gör en beställning, försäkra dig om att materialet inte redan finns i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Om du vill beställa handskrivna musikalier, eller om det du söker inte finns upptaget i någon av de ovanstående katalogerna:
Beställ via beställningsformulär

Om du har några frågor kring materialet, kontakta: fråga.biblioteket@ub.uu.se

Beställa kartor och bilder

Innan du gör en beställning, försäkra dig om att materialet inte redan finns i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

För beställningar ur våra kart- och bildsamlingar, använd vårt beställningsformulär:
Beställ via beställningsformulär

Visst kartmaterial kan även finnas i vår lokala bibliotekskatalog Disa samt i Katalog 1962, där du kan beställa direkt med ditt lånekort.

Om du har några frågor kring materialet, kontakta: fråga.biblioteket@ub.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-10-11