Använd specialsamlingarna

Uppsala universitetsbibliotek har stora och värdefulla specialsamlingar. Äldre böcker, tidningar och tidskrifter, handskrifter, bilder, kartor och musikalier har samlats här under 400 år. Biblioteket fortsätter att samla, vårda och göra materialet tillgängligt för forskning och studier. Tack vare beställningar av digitala kopior blir idag alltmer material digitaliserat och fritt tillgängligt på nätet. Innan du gör en beställning, försäkra dig därför om att materialet inte redan finns i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Material tryckt före 1850 eller som tillhör våra specialsamlingar, såsom handskrifter, bilder och kartor, får du endast studera på plats i våra specialläsesalar. Planera inför ditt besök så att vi får möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

Ett digitalt "referensbibliotek" hittar du här:

Utställning på Carolina Rediviva

Välkomna till en ny utställning och en helt ny utställningssal på Carolina Rediviva.

I utställningen finns den världskända Silverbibeln, liksom den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden, Carta Marina, samt den handritade kartan över staden Mexiko från 1500-talets mitt.

Se även tillfälliga utställningar om byggnaden Carolina Redivivas historia och om Magnus Gabriel De la Gardies donation 1669, då Silverbibeln och andra betydelsefulla verk skänktes till biblioteket.

Utställningen på Carolina Rediviva

Läs mer om innehållet i specialsamlingarna

utställningar

Se nytt och gammalt ur samlingarna i bibliotekets utställningar. Universitetsbiblioteket kan även bidra med material ur sina samlingar till utställningar som ordnas av andra kulturinstitutioner, både i Sverige och utomlands. Låna till utställningar.

Vi digitaliserar Specialsamlingar

Vi gör våra samlingar tillgängliga över hela världen och du kan bidra till detta genom att beställa digitalisering av material. Se ett urval av våra digitala samlingar.

Undervisning Med material ur specialsamlingarna

Vi tar gärna emot grupper med studenter och forskare som vill ha en introduktion till våra specialsamlingar. Vi erbjuder också undervisning som utgår från ett visst material eller forskningsproblem. Läs mer om undervisning med material ur specialsamlingarna.

Silverbibeln

Silverbibeln visas inte under tiden utställningssalen på Carolina Rediviva är under ombyggnad. Utställningen öppnar åter 14 juni 2019 kl. 14.30.
Silverbibeln, Codex argenteus - egentligen "Silverboken" - är Sveriges dyrbaraste bokskatt och en av världens mest berömda handskrifter. Den skrevs i Italien i början av 500-talet. Läs mer om Silverbibeln.

Bläddra i Codex argenteus