Öppna arkiv och preprints

Det finns flera öppna arkiv där du som forskare kan publicera dig, beroende av traditionen inom din disciplin. Ett alternativ är att lägga ditt färdiga manus i ett preprintarkiv innan peer review-processen är klar och artikeln publiceras i en traditionell tidskrift.  Obs! Det är mycket viktigt att först kontrollera i ditt avtal med förlaget om det är accepterat.

  • Ett urval av preprints inom olika ämnen finns via Open Science Framework.
  • Uppsala universitetsbibliotek ger ekonomiskt stöd till ett av de äldsta preprintarkiven, ArXiv.
  • bioRxiv - preprintarkiv för biologi
  • ChemRxiv - preprintarkiv för kemi

För att lättare hitta öppet tillgängliga artiklar går det att installera plugins (tillägg) till webbläsare. Kungliga biblioteket har, genom sin satsning openaccess.se, sammanställt en lista över flera sådana plugins, samt arkiv där du kan hitta öppet tillgänglig vetenskap och preprints: