PLOS

Från 2021 har Uppsala universitet två lokala avtal med PLOS som gäller två olika modeller: Community Action Publishing (CAP) och Flat Fee (FF), som möjliggör att forskare kan publicera sig i PLOS tidskrifter. Endast artiklar som accepterats för publicering efter den 1 januari 2021 omfattas av avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i följande tidskrifter: PLOS Biology (CAP), PLOS Medicine (CAP), PLOS Computational Biology (FF)PLOS Pathogens (FF)PLOS Genetics (FF), PLOS Neglected Tropical Diseases (FF) och PLOS ONE (FF).
  • CAP-avtalet ger dessutom 25% rabatt på APC-kostnaden i de fall som artikeln har UU-författare, men där corresponding author inte är affilierad till UU.
  • Kommande nystartade PLOS-tidskrifter kommer att omfattas av FF-avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Alla som är affilierade till Uppsala universitet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY 4.0

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använda din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet för att få hel täckning på publiceringsavgiften.
  • ange att du är affilierad Uppsala universitet.

Läs mer på förlagets hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-02-17