Publicera din avhandling

Vi hjälper dig som är doktorand vid Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle, med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA samt kontakt med tryckeri. På den här sidan hittar du information om:

Mallar, dokument, information om kurser och svar på vanliga frågor hittar du i vår guide i avhandlingsstöd.

Gör dina texter tillgängliga

För att göra dina texter tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning ska de PDF:er vi laddar upp i DiVA vara tillgänglighetsanpassade. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gäller sedan den 1/1 2019 och innebär bland annat att PDF:er ska vara läsbara med hjälp av till exempel elektroniska uppläsningsverktyg. 

Följ våra instruktioner om hur du gör för att tillgänglighetsanpassa ditt dokument.

Boka en tidsplan

Boka en tidsplan i god tid. Produktionen av din avhandling påbörjas sedan cirka 3–4 veckor innan spikningsdatum, men på grund av bland annat hög arbetsbelastning under vissa perioder så kan din produktionstid bli längre.

Informationsmöte om avhandlingsproduktion

Mötet är för dig som begärt en tidsplan och inom 4–5 veckor ska skicka in din avhandling till oss. Vi rekommenderar alla doktorander att gå för att inte missa viktig information samt för att processen ska bli så smidig som möjligt för alla inblandade.

Datum för informationsmöten om avhandlingsproduktion

Trycka din avhandling

Förberedelser

 • Installera och använd vår avhandlingsmall. Avhandlingsproduktion erbjuder mallsupport för 2013, 2016 och 2019 för Windows samt Word 2016 och 2019 för Mac. Support av mall Word 2010 och 2011 upphörde 27 juli 2020. Läs mer här: https://libguides.ub.uu.se/avhandling/mallar
 • Kontrollera med din handledare vilken avhandlingsserie som gäller för dig.
 • Kontakta de tidskrifter/förlag där dina artiklar är publicerade för att få tillstånd att inkludera dessa i din avhandling.
 • Registrera din avhandling i DiVA. Är det en sammanläggningsavhandling behöver du först registrera dina delarbeten. Se lathundar.
 • Vid behov av språkgranskning, tänk på att boka i god tid så att allt material är klart när du ska skicka det till Avhandlingsproduktion.
 • Vill du veta på ett ungefär vad din avhandling kommer att kosta kan du titta på vår prislista.

Inlämning

Det är viktigt att följa den överenskomna tidsplanen för att vi ska kunna garantera leverans på utsatt datum. Se därför till att du har ett komplett, korrekturläst och korrigerat underlag till inlämningsdagen.

 • Fyll i beställningsunderlag. Det går bra att fotografera/skanna.
 • Ladda upp din kompletta avhandling (med delarbeten), beställningsunderlag samt lista med vilka figurer/sidor i kappa och artiklar som ska tryckas i färg, via MyFiles. Inbjudan till MyFiles får du cirka en vecka innan inlämningsdatum.

Korrektur och tryckning

 • Inom 1−2 arbetsdagar får du tillbaka ett korrektur. Du har nu möjlighet att göra dina eventuella sista ändringar.
 • Avhandlingsproduktion färdigställer slutversionen av din avhandling. Om eventuella nya fel upptäcks får dessa publiceras i en separat erratalista.
 • Avhandlingen skickas sedan till tryckeriet. Efter 2−3 dagar får du granska ett provtryck hos Avhandlingsproduktion, för att upptäcka eventuella tryckfel.
 • Efter ditt godkännande går avhandlingen till tryck och levereras till en adress enligt överenskommelse, vanligtvis på eftermiddagen.

Om du inte trycker din avhandling via oss

Registrera dina spikningsuppgifter i DiVA för elektronisk spikning i god tid före spikningen. Se lathundar för registrering i DiVA.

 1. Kontakta Avhandlingsproduktion om du skriver en sammanläggningsavhandling för att få spikblad och titelsida innan avhandlingen trycks.
 2. Leverera din avhandling som PDF till Avhandlingsproduktion för arkivering i DiVA.
 3. Om du skriver en monografiavhandling och vill att den ska göras tillgänglig i DiVA (elektronisk publicering) så behöver du skriva på ett avtal (skriv ut, fyll i och signera) Scanna eller fota av och skicka via e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se
 4. Slutför spikningen genom att lämna sju tryckta exemplar av din avhandling till vaktmästeriet (Post och leverans) på Carolina Rediviva och där skriva på ett spikningskvitto. (För monografiavhandlingar som publiceras i någon av Acta Universitatis Upsaliensis serier inlämnas tio tryckta exemplar vid spikningen.)

Vid övrig support och hjälp debiteras timkostnad á 850 kr.

Registrera i DiVA

Spika din avhandling

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom så kallad spikning. Doktorsavhandlingar ska enligt Högskoleförordningen spikas minst tre veckor innan disputation.

Elektronisk spikning är enligt Rektors beslut den enda obligatoriska spikningen. Den innebär att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras i DiVA. Spikningen sker i två obligatoriska steg:

 1. Du förbereder spikningen genom att registrera din avhandling i DiVA. Det gör du i samband med att du lämnar in dina filer till Avhandlingsproduktion.
 2. Du slutför spikningen genom att lämna sju tryckta exemplar av avhandlingen till Carolina Redivivas vaktmästeri. (För monografiavhandlingar som publiceras i någon av Acta Universitatis Upsaliensis serier inlämnas tio tryckta exemplar vid spikningen.) Detta måste göras senast tre veckor innan disputation. Datumet får du i din tidsplan.

När du lämnar dina böcker till vaktmästeriet på Carolina Rediviva får du ett spikningskvitto som bekräftar att avhandlingen har spikats. När detta är gjort blir din avhandling offentlig på sidan med kommande disputationer i DIVA.

Är du förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna.

Vaktmästeriet erbjuder drop-in för spikningsärenden under kontorstid (8–12, 13–15).
Kontakt: 018-471 3928

Läs mer om spikning här.

Digitalisera din äldre avhandling

En stor del av Uppsala universitets vetenskapliga produktion innan 2003 finns inte i digital form. Biblioteket erbjuder dig som har disputerat vid Uppsala universitet hjälp att digitalisera din avhandling och göra den öppet tillgänglig i DiVA. Den blir då även sökbar i bland annat LIBRIS, SwePub och Google Scholar.

Vi behöver ditt godkännande för att kunna digitalisera och publicera din avhandling. Ladda ner avtal för godkännande för digitalisering och publicering.
Skriv ut, fyll i och signera godkännandet. Scanna eller fota av och skicka via e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se

Kontaktuppgifter

E-postavhandling@ub.uu.se

Finn Ljunggren (funktionsansvarig)
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 4793

Jesper Andersson 
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 1744

Camilla Eriksson
Monografiavhandlingar
018-471 6833

Göran Wallby
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 5848

Kerri Sandell
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 4359

Öppettider

Öppettider för spikning (Vaktmästeriet på Carolina Rediviva)
Vardagar kl 8–12, 13–15

Öppettider Avhandlingsproduktion
Under rådande omständigheter når du oss under kontorstid via e-post, telefon och Zoom

Avvikelser
Stängt 5 juli–1 augusti.

Postadress
Avhandlingsproduktion
Uppsala universitetsbibliotek (Carolina Rediviva)
Box 510
751 20 Uppsala

Besök
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1.

Senast uppdaterad: 2021-09-24