Publicera

Här finns information om det stöd i publiceringsfrågor biblioteket erbjuder dig som är forskare. Du hittar också tips och råd kring hur du kan nå ut med din forskning och öka din synlighet. Välj en ingång nedan för att läsa mer.

Välkommen till öppna seminarier om publiceringsfrågor och vetenskaplig kommunikation.
/publish - på ditt campus!

Under rådande omständigheter kommer vi att erbjuda ett antal seminarier online istället för de planerade fysiska tillfällena. Vi är också alltid tillgängliga för support via Fråga biblioteket, och vi kan erbjuda digitala föreläsningar vid förfrågan.

Hitta ett /publish nära dig