Fördjupning i strukturerad litteratursökning [steg 2]

  • Datum: –14.00
  • Plats: Online/Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Denna workshop är en fortsättning på Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning steg 1. Den riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill uppdatera sina kunskaper i strukturerad informationssökning. Vi fokuserar särskilt på exempel och tillämpningar från humaniora och angränsande ämnen, men alla forskare är välkomna.

Vi rekommenderar att du först går Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning steg 1, om du inte redan har motsvarande kunskaper.

Vi går igenom olika aspekter av litteratursökning:

- Hur man utformar och dokumenterar strukturerade sökstrategier

- Inkludera en specifik studiedesign/studietyp

Utöver detta kommer vi även att ta upp andra råd för arbetet med en litteraturöversikt:

- Vad bör jag tänka på när jag gör ett urval?

- Applicera strukturerad sökteknik på olika typer av resurser (arkiv, databaser, kataloger)

- Var hittar jag exempel på protokoll?

- Kort om screeningverktyg

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Till anmälan

Fördjupning i strukturerad litteratursökning [steg 2]