Fördjupning i systematisk litteratursökning [steg 2]

  • Datum: –14.00
  • Plats: Online/Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Denna workshop är en fortsättning på Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning steg 1. Den riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill uppdatera sina kunskaper i systematisk informationssökning, t ex. inför en systematisk översikt. Vi fokuserar särskilt på exempel och tillämpningar från humaniora och angränsande ämnen, men alla forskare är välkomna.

Vi rekommenderar att du först går Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning steg 1, om du inte redan har motsvarande kunskaper.

Vi går igenom olika aspekter av systematisk litteratursökning:

- Hur man utformar och dokumenterar systematiska sökstrategier

- Inkludera en specifik studiedesign/studietyp

- Granska strategier

Utöver detta kommer vi även att ta upp andra råd för arbetet med en systematisk översikt:

- Vad krävs för att fullfölja en systematisk översikt?

- Var hittar jag exempel på protokoll?

- Relevans- och kvalitetsgranskning

- Granskningsmallar

- Kort om screeningverktyg

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Till anmälan

Fördjupning i systematisk litteratursökning [steg 2]