Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning [steg 1]

  • Datum: –11.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill veta mer om systematisk och strukturerad informationssökning. Den ger dig en bra grund för att sedan fördjupa dig i systematisk eller strukturerad litteratursökning. Vi fokuserar särskilt på exempel och tillämpningar från humaniora och angränsande ämnen, men alla forskare är välkomna.

Innehåll:

- Vad är systematiska och strukturerade litteratursökningar?

- Hur ser arbetsprocessens delmoment ut?  

- Konkretisera ett forskningsämne med hjälp av en akronym 

- Grundläggande sökprinciper (t.ex. antal databaser och användarbara filter)

- Dokumentera sökstrategier för ökad transparens 

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Vi erbjuder fortsättningskurser (steg 2) i systematisk respektive strukturerad litteratursökning.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Till anmälan

Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning [steg 1]