Konsistorieprotokoll och kläder: Om väntade och oväntade fynd i Uppsala universitets arkiv

Annika Windahl Pontén disputerade 2020 i idé- och lärdomshistoria på avhandlingen...

...Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och materialitet i hushållet von Linné. För en del av studien användes konsistorieprotokoll från Carl von Linnés professorsperiod. Arbetet med dessa visade sig vara mer mödosamt än väntat och gav både väntade och oväntade resultat.

I denna lunchföreläsning berättar Annika mer om hur arbetet gick till och hur även de oväntade fynden kunde integreras i studien.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Föreläsningen ges på svenska.

Anmäl dig här.