Internationella GIS-dagen 2020

Kom och lyssna till flera korta föredrag om aktuell forskning med anknytning till GIS (geografiska informationssystem).

GIS (geografiskt informationssystem) är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data – se Databearbetning och -analys. Den internationella GIS-dagen är en global händelse. Organisationer över hela världen som använder GIS, eller är intresserade av GIS, deltar genom att hålla eller sponsra olika evenemang: www.gisday.com

Evenemanget ges via Zoom. Anslut via följande länk:
https://uu-se.zoom.us/j/68580361387

Föredragshållare:

- Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen: Introduction

- Andreas Alm Fjellborg, Kulturgeografiska institutionen: Opting for the right preschool – flight and avoidance in commuting patterns of preschool children in metropolitan Stockholm

- Rune Rattenborg och Carolin Johansson, Institutionen för lingvistik och filologi: Mapping Early Writing Systems: GIS in a Digital Humanities Research Environment

- Clelia La Monica, Engelska institutionen: Dialect differences across the US: Exploring methods for spatial analysis

- Anna Foka, Digital Humanities Uppsala: Literary territories and spatiality. Enriching Pausanias's Description of Greece with georeferences.

- Vera van Zoest, Institutionen för informationsteknologi: GIS for monitoring air pollution and health in space and time

- Daniel Löwenborg, Arkeologiska institutionen: Digging in the clouds – digital archaeology in the 21st century

- Elin Pihl och Per Låås, Institutet för språk och folkminnen: The project Field names of southern Öland and GIS at the Institute for Language and Folklore.

- Stefan Döring, Institutionen för freds- och konfliktforskning: Conflict and Cooperation in Water Scarce Regions

- Marina Toger, Kulturgeografiska institutionen: Effect of COVID-19 mild policies in Sweden on population mobility