/publish - Datahanteringsplaner (online)

  • Datum: –10.45
  • Plats: zoom
  • Föreläsare: Christer Lagvik
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Christer Lagvik
  • Föreläsning

Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska skriva datahanteringsplaner. Välkommen till en kort introduktion om vad en datahanteringsplan är och vilket stöd du kan få från universitetet. Seminariet ges på engelska

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Registrering sker på denna länk.