Introduktion till ljud- och bildhantering

Denna verkstad riktar sig till uppsatsskrivande studenter på kandidat- och masternivå som vill lära sig om hur de kan arbeta med ljud- och bildhantering i sin forskning.

Under verkstaden kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för hantering och analys av ljudfiler och bilder. Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Verkstaden kommer att hållas online via Zoom. Instruktioner för förberedelser (t.ex. installation av program) kommer att skickas ut till deltagarna innan verkstaden. Verkstaden kommer att hållas på engelska om vi har engelskspråkiga deltagare, annars hålls den på svenska.

Målgrupp: studenter på kandidat- och masternivå på Uppsala universitet

Till anmälan