Introduktion till Arduino

  • Datum: –19.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Kontaktperson: Agnes Kotka
  • Workshop

Ångström Makerspace håller i en introduktionsworkshop I Arduinos. En Arduino kan kontrollera mindre servomotorer, göra så att dioder blinkar och läsa av sensorer (och mycket annat). Under en tvåtimmarskurs kommer vi introducera dig till Arduino och grunderna. Och du kommer också få möjlighet att testa programmeringen på egen hand. Välkommen!