Introduktion i 3D-printing på Ångström Makerspace

  • Datum: –19.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Agnes Kotka
  • Workshop

Välkommen till en introduktion i 3D-printing anordnat av Ångström Makerspace.

Efter kursen kommer du att ha 3D-printinglicens och möjlighet att själv boka 3D-skrivarna i Ångström Makerspace.

Anmäl dig här

Hålls på engelska vid behov.