Publicera med Open access utan extra kostnad

  • Datum: –10.45
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet
  • Föreläsare: Lena Pavasson, Ann-Louise Lindström
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Börje Dahrén
  • Seminarium

Visste du att genom nya avtal med de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis m.fl.) har forskare vid Uppsala universitet möjlighet att publicera med Open access utan extra kostnad (APC)? Kom till Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikum för en snabbgenomgång om hur ni gör för att ta del av de nya OA-avtalen. Kaffe och macka ingår, och ingen föranmälan krävs.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /Publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

 

Publicera med Open access utan extra kostnad