Introduktion till web scraping

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4-0027
  • Föreläsare: Karl Berglund
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karl Berglund
  • Workshop

Vill du lära dig hur man samlar in digital textdata i större skala, t.ex. från databaser, tidningar eller sociala medier? Den här workshopen introducerar web scraping genom konkreta exempel. Vi kommer att utgå från verktygen webscraper.io.

1. Kort introduktion till web scraping
2. Introduktion till web scraping i praktiken
[kaffepaus]
3. Gemensamt arbete

Anmäl dig

Introduktion till web scraping