Introduktion till text mining

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 4-0027
  • Föreläsare: Karl Berglund
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karl Berglund
  • Workshop

Har du digitala textmaterial som du vill utforska i en större skala? Är du nyfiken på hur din forskning skulle kunna dra nytta av fjärrläsningsmetoder? Den här workshopen går igenom grunderna för text mining-metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, och ger dig konkreta färdigheter i programmet AntConc.

1. Kort introduktion till text mining
2. Introduktion till AntConc
[kaffepaus]
3. Gemensamt arbete

Anmäl dig

Introduktion till text mining