Publicera med Open access utan extra kostnad

  • Datum: –10.45
  • Plats: Geocentrum Geobiblioteket
  • Föreläsare: Jonas Petersson, Börje Dahrén
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Börje Dahrén
  • Seminarium

Visste du att genom nya avtal med de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis m.fl.) har forskare vid Uppsala universitet möjlighet att publicera med Open access utan extra kostnad (APC)? Kom till geobiblioteket den 26 februari kl 10:15 för en snabbgenomgång om hur ni gör för att ta del av de nya OA-avtalen. Kaffe och macka ingår, och ingen föranmälan krävs.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /Publish, som ger erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Publicera med Open access utan extra kostnad