ScienceMaker - 3D-printing as a researchtool

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket
  • Föreläsare: Olle Eriksson
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Erik Bergsten
  • Föreläsning

Vilken roll spelar 3D-utskrivning I dagens vetenskapssamhälle?

Olle Eriksson från U-Print, ett initiativ från MedFarm, pratar om deras verksamhet med att stödja forskning med 3D-utskrivet material. Evenemanget hålls på engelska.

Vilken roll spelar 3D-utskrivning I dagens vetenskapssamhälle?

Olle Eriksson från U-Print, ett initiativ från MedFarm, pratar om deras verksamhet med att stödja forskning med 3D-utskrivet material.

På den här presentationen kommer Olle Eriksson att ge en bild av hur och var 3D-printing används inom forskningen idag. Och inte minst ge en bild av den potential det har i framtiden.

Anmäl dig här: https://libcal.ub.uu.se/event/3406420

ScienceMaker - 3D-printing as a researchtool