En kvart över med Johan Wejryd: ”Att vara konsument – ett hinder för politiskt engagemang?”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3 Regnellsalen
  • Föreläsare: Johan Wejryd, Statsvetenskapliga institutionen
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Madeleine Söderberg
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie om aktuell forskning, med Johan Wejryd.

”Vi har fått en historiskt unik ökning av antalet konsumentval som vi ställs inför, och samtidigt har människor blivit allt mindre benägna att engagera sig politiskt och i föreningar.”

Vi bjuder på dryck och tilltugg! Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.

De senaste decennierna har sätten som människor formar världen på gått igenom stora förändringar. Bristen på uthålligt engagemang i de demokratiska institutionerna oroar många. Johan Wejryd, nydisputerad doktor i statsvetenskap, presenterar sin forskning om tecken på att konsumtionsval tär på det politiska engagemanget och resonerar om vad det spelar för roll.

En kvart över med Johan Wejryd: ”Att vara konsument – ett hinder för politiskt engagemang?”