Python-workshop

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet, Ekonomikums bibliotek / Ekonomikum Digital Library Lab
  • Föreläsare: Wolmar Nyberg Åkerström
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Wolmar Nyberg Åkerström
  • Seminarium

Välkommen till en introduktion till Python, ett programmeringsspråk som används flitigt inom det tekniska och naturvetenskapliga forskningsfältet. Det är lättläst, enkelt att lära sig och bygger på ett stort nätverk av användare. Ta med dig egen dator.

Workshop om Python-programmering med Anaconda och Jupyter Notebook. Vi introducerar grunderna i programmering och urval av recept för modellering, automatisering och visualisering i Python.

Huvudsaklig målgrupp är  studenter, doktorander och forskare men alla är välkomna. Meddela gärna om du har några specifika önskemål.

Ta med dig egen dator. Vi talar engelska om det behövs.

Anmäl dig här