Forskare - vill du uppdatera dina kunskaper i informationssökning?

  • Datum: –10.15
  • Plats: Blåsenhus 21:134
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anu Salminoja
  • Telefon: 070-1679792
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om hur man söker information i ämnesdatabaser för ämnena pedagogik och psykologi.

Vi skapar alerts och tittar på andra funktioner i databaserna Education Source, Eric, Psycarticles och Psycinfo.

Till anmälan