Lego Serious Play - workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Visualisation Lab
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nino Dawod
  • Föreläsning

Lego Serious Play är en faciliterande metod skapad av Lego Group. Sedan 2010 är metoden tillgänglig som en Open Source modell. Målet med metoden är att uppmuntra kreativt tänkande genom samarbete, metaforer och organisationers identiteter och erfarenheter genom Legobitar.

Deltagarna arbetar med påhittade scenarier visuellt med lego, därav namnet "serious play".

Anmäl dig här