Förvärvspolicy för Uppsala universitetsbibliotek

Förvärvspolicyn är för närvarande under revidering.

Senast uppdaterad: 2022-04-06