Läs digitaliserade svenska dagstidningar!

28 november 2017

På Carolina Rediviva kan vi nu erbjuda Kungl. Bibliotekets (KB) databas och söktjänst Svenska dagstidningar.

De dagstidningar som finns listade i databasen är digitaliserade i sin helhet men gällande nya nummer får en räkna med en fördröjning på ca 2-3 månader. Två datorer med söktjänsten är placerade i mikrofilmsrummet på plan 5.

Tillgång till databasen är möjliggjord genom att KB tecknat en kollektiv avtalslicens med upphovsrättsinnehavarna genom Bonus Copyright Access. Satsningen är ett pilotprojekt under två år där även övriga universitets- och högskolebibliotek från 2018 kommer att kunna ansluta sig till tjänsten.