Wallenberg donerar 3 miljoner kronor till Carolina Redivivas nya utställningssal

27 november 2017

Illustration utställning, Carolina Rediviva

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har donerat 3 miljoner kronor till Uppsala universitetsbibliotek för att skapa en ny utställningslokal och ny utställning i Carolina Rediviva. Utställningssalen där bland annat Silverbibeln och Carta marina ställts ut flyttas till en annan del av huset.

Biblioteket ställer höga krav på den nya salen och utställningen som ska har mer flexibel inredning och inbjuda till interaktion. Genom modern teknik kommer såväl kulturarvsmaterial som modern litteratur att tillgängliggöras för forskning, högre utbildning och kunskapsförmedling till skolor och allmänhet.

En modernare utställningssal ger också möjlighet att bedriva avancerad kulturarvspedagogik mitt i en av Sveriges rikaste samlingar av unikt äldre material. Bättre förutsättningar skapas också för tillfälliga utställningar och kreativa mötesplatser.

Utställningssalen tillkom vid ombyggnaden av Carolina Rediviva på 1910-talet och togs i bruk 1919. Salen har byggts om vid två tillfällen, den senaste 1997. Carolina Rediviva är nu återigen under ombyggnad och utställningssalen är stängd. Den nya salen beräknas stå färdig i mitten 2019 när ombyggnaden av huset är klar.

Mer information:

Åsa Henningsson, projektledare för den nya utställningen, kulturarvsavdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek, asa.henningsson@ub.uu.se tel. 070-4250837