Ursäkta stöket, systembyte pågår!

21 september 2017

Den 25 september inleds arbetet med att märka våra böcker för övergång till ett nytt system för stöldskydd och lånehantering, RFID. Detta innebär att personalen jobbar med märkning i bibliotekens öppna samlingar. Vår förhoppning är att detta inte ska upplevas som störande.

I och med RFID-tekniken får universitetsbiblioteket ett nytt, förbättrat och uppdaterat stöldskyddsystem. Den nya tekniken och den nya utrustningen innebär också en enklare hantering av utlån och återlämning för våra användare.

Läs mer om arbetet och RFID