En förlorad encyklopedi träder fram

18 september 2017

Detalj från handskriftsfragment av Pantegni på Uppsala universitetsbibliotek

Professor Monica H. Green, Arizona State University har forskat om tillkomsten av Constantinus Africanus medicinska encyklopedi Pantegni – ”Den medicinska konsten i sin helhet”. Professor Green har spårat och jämfört tidiga handskriftsfragment, det vill säga ofullständiga texter, bevarade i europeiska samlingar. Ett av dessa fragment finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs om hennes resultat i 400-bloggen från Uppsala universitetsbibliotek.