Talare från Uppsala universitetsbibliotek bidrar till nationella biblioteksstrategins omvärldsanalys

13 september 2017

Idag, onsdag 13 september, presenteras Nationell biblioteksstrategis omvärldsrapport vid en konferens. Rapporten presenteras av de skribenter som deltagit i analysarbetet, samt överlämnas till kulturminister Alice Bah Kuhnke.Två av skribenterna kommer från Uppsala universitetsbibliotek, överbibliotekarie Lars Burman och bibliotekarie Karolina Andersdotter.

Överbibliotekarie Lars Burman presenterar sin omvärldsanalys ” Sju perspektiv på biblioteksutvecklingen vid landets universitet och högskolor” och bibliotekarie Karolina Andersdotter presenterar sin omvärldsanalys Det hållbara informationssamhället – internationella perspektiv på det svenska biblioteksväsendets utmaningar och möjligheter”.

Hela konferensen livesänds och kan ses via Nationell biblioteksstrategi-bloggen: https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/2017/09/07/webbsandning-test/

Lars Burmans presentation väntas vid ca kl. 14.00 eller strax därefter, och Karolina Andersdotters presentation kan ses strax efter kl. 15.15.

Se hela programmet för dagen på Kungliga bibliotekets webbplats: http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2017/Nationella-strategins-omvarldsrapport/

Hela rapporten presenteras på www.kb.se efter kl. 13.

Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Ett av deluppdragen är att ta fram en fördjupad omvärldsanalys, som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför.