Nytt utskrifts-och kopieringssystem under hösten 2017

11 september 2017

Denna vecka börjar Uppsala universitet att ersätta utskrifts- och kopieringssystemet Korint med eduPrint. Införandet sker etappvis under hösten. Blåsenhusbiblioteket och Carolinabiblioteket är först ut bland biblioteken med att få nya skrivare.

eduPrint är ett utskrifts- och kopieringssystem för användare vid Uppsala universitet. Med eduPrint kan man skriva ut, kopiera och skanna dokument och bilder. Det går också att skriva ut direkt från mobilen för den som är ansluten till eduroam. Studenter och besökare betalar för sina utskrifter själva, anställda faktureras i efterhand till sin institution/motsvarande.

Frågor om eduPrint skickas till IT Servicedesk: servicedesk@uu.se