Ny biografi över Karin Boye

25 augusti 2017

Litteraturprofessorn Johan Svedjedal har nyligen utgivit en uppmärksammad biografi över Karin Boye, Den nya dagen gryr. Vi bad honom att säga något om arbetet med boken:

– Den här biografin hade knappast gått att skriva utan arkivmaterialet på Uppsala universitetsbibliotek. Där finns Karin Boyes eget arkiv (med manuskript, brev, foton och urklipp) och Margit Abenius arkiv (med brev och intervjuanteckningar kring Boye). Och där finns också allt material i universitetsarkivet som belyser Boyes studier och föreningsliv under hennes intensiva studenttid i Uppsala. Medan jag skrev boken har också större delen av Boyes arkiv blivit tillgängligt i digital form via Alvin.

Till det speciella med arbetet har hört att själva miljön på Carolina Rediviva betydde åtskilligt för Karin Boye själv – det var där hon studerade och genomlevde delar av en olycklig förälskelse. Hon har faktiskt också ägnat biblioteket en dikt där själva byggnaden får gestalta en intellektuell hållning.