Brev från franska revolutionen digitaliserade

5 juli 2017

Marie Antoinettes halshuggning 16 oktober 1793

En volym med brev ur den Gustavianska samlingen på Uppsala universitetsbibliotek har digitaliserats i sin helhet. Det rör sig om sammanlagt 143 brev från andra europeiska kungliga och furstliga personer skrivna mellan åren 1769 och 1792, varav de allra flesta breven är adresserade till Gustav III.

Här finns brev från Ludvig XVI och Marie-Antoinette som kommenterar läget under 1790, mitt under den pågående franska revolutionen. Här finns också ett brev från den italienska prinsessan Maria Amalia av Parma, syster till Marie-Antoinette, som tackar Gustav III för det han gjort för den franska kungafamiljen och Varennes-flykten. Där beklagar hon också öppet den franska kungens oförmåga att ta kraftiga beslut och hans brist på mod.

Du finner de inskannade breven och en förteckning över avsändarna i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Bref från utländske regerande och fursteliga personer till Konungen

Denna volym ingår i den Gustavianska samlingen, som innehåller efterlämnade papper av Gustav III samt andra handlingar rörande Sveriges historia. Här finner du en förteckning över samlingen i sin helhet: Gustavianska samlingen