Johanna Hansson leder utveckling av Almedalsbiblioteket

12 juni 2017

Johanna Hansson

Johanna Hansson har utsetts till projektledare för Almedalsbiblioteket, Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, med uppdrag att utveckla verksamheten för att till fullo kunna utnyttja sambibliotekets fördelar med uppdrag från både Uppsala universitet och Region Gotland.

Projektledaruppdraget innebär att under 18 månader föreslå och genomföra förändringar inom organisation och verksamhet för att Almedalsbiblioteket ska fortsätta vara ett framåtsyftande bibliotek för alla i Visby med ett väldefinierat uppdrag och med hänsyn till de olika målgruppernas särskilda och specifika behov.

Almedalsbiblioteket
Almedalsbiblioteket. Foto: Magnus Hjalmarsson

Som ett av tio bibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek har Almedalsbiblioteket en given position som infrastruktur och stödfunktion inom Uppsala universitetet och tillsammans med uppdraget som folkbibliotek inom Region Gotland har Almedalsbiblioteket en unik ställning inom bibliotekssverige.

Johanna Hansson är idag stadsbibliotekarie i Uppsala och har tidigare arbetat bland annat på Kulturrådet, Stockholms stadsbibliotek och Lärarhögskolan. Hon har arbetat som chef sedan 2003 och har intresserat sig särskilt för ledarutveckling, organisation och lärandefrågor , bland annat kring sambibliotek.

Johanna Hansson tillträder 1 september 2017.

 Mer information:

Gunilla Sundström,  avdelningschef för ämnesbiblioteken, Uppsala universitetsbibliotek, gunilla.sundstrom@ub.uu.se tel. 070-1679242

 Åsa Ingmansson, bibliotekschef, Region Gotland, asa.ingmansson@gotland.se 0704-476804