Nicolaus Copernicus böcker digitaliserade

6 april 2017

Första bladet i en uppslagen bok, där man ser handskrivna rader på grekiska

Copernicana-samlingen på Uppsala universitetsbibliotek innehåller böcker som har tillhört eller använts av Nicolaus Copernicus (1473–1543), den välkände polske astronom som efter antika förebilder slog fast att det är solen som är universums medelpunkt, inte jorden. Nu är denna samling digitaliserad i sin helhet och fritt tillgänglig på nätet.

Efter Nicolaus Copernicus död skingrades hans böcker och hamnade på olika vägar i domkapitelbiblioteket i Frauenburg (Frombork) och i jesuitkollegiets bibliotek i Braunsberg (Braniewo). Under det första svensk-polska kriget beslagtog den svenska armén under Gustav II Adolfs ledning dessa bibliotek 1626. Böckerna skänktes till Uppsala universitet, där de blev ett viktigt tillskott till det bibliotek som grundats här bara fem år tidigare som ett led i Gustav II Adolfs stora nysatsning på universitetet.

På Uppsala universitetsbibliotek finns det stora flertalet av dessa böcker alltsedan dess, med undantag för enstaka volymer med Copernicus-anknytning, som av olika anledningar har hamnat i andra svenska bibliotek. Genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv kan du se samtliga böcker i samlingen:
Copernicana-samlingen

Copernicus böcker identifierades redan i slutet på 1800-talet och fick redan i början av 1900-talet bilda en egen samling på Universitetsbiblioteket med 45 volymer. Sedan dess har många av dessa böckers koppling till den polske astronomen ifrågasatts av forskare vid olika tillfällen. Hur det än är med identifikationen av varje enskilt tryck i samlingen kvarstår det faktum att detta är den samling med störst antal böcker med Copernicus-proveniens i världen.

Läs mer om Copernicana-samlingen

Samlingen har sedan tidigare förtecknats i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS och i den lokala katalogen Disa:

Copernicana-samlingen i Disa
Copernicana-samlingen i Libris