Verksamhetsberättelse 2016

27 mars 2017

Universitetsbibliotekets verksamhetsberättelse för föregående år finns nu att läsa här:

http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/verksamhetsberattelser/