Uppsala universitetsbiblioteks alla äldre uppsaladissertationer katalogiserade

3 mars 2017

En stor katalogiseringssatsning har gått i mål – nu är alla bibliotekets äldre uppsaladissertationer, eller avhandlingar, från åren 1602-1855 katalogiserade digitalt i LIBRIS.

Vi kan nu konstatera att UUB i sin samling har nästan 13 000 dissertationer. Den är den mest kompletta samlingen i Sverige, tack vare att den flitige dissertationssamlaren och bibliografen Johan Henric Lidén vid sin död skänkte sin exklusiva samling till UUB och i och med det kompletterade den som UUB hade.

Katalogiseringen av uppsaladissertationerna har pågått periodvis i över 10 år, då Södertörns högskolas bibliotek började katalogisera den dissertationssamling som år 2005 skänkts dem av Nordiska museet, och som tidigare tillhört Upplands nation. Under de senaste åren har även vårt bibliotek gått med i arbetet och både nykatalogiserat och lagt beståndsposter. 

Katalogiseringen gör det förstås möjligt att söka i materialet på helt nya sätt än tidigare, men den utgör också en förutsättning för den digitalisering av materialet som pågår vid sidan av andra projekt vid Digital Bild. Drygt 2300 dissertationer har sedan 2015 publicerats i DiVA, och målet är att till slut alla ca 13 000 via DiVA ska gå att läsa i fulltext på nätet.

Se dissertationerna på svenska i DiVA

Se samtliga dissertationer i DiVA