Kriterium med på norska listan

16 februari 2017

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har godkänt Kriteriums ansökan om att upptas i den så kallade norska listan. Det innebär att böcker som granskas via Kriterium får publiceringspoäng.

Kriterium är ett projekt för att sakkunniggranska och open access-publicera vetenskapliga böcker. Publiceringspoäng via norska listan används idag i medelstilldelningen mellan vetenskapsområdena och mellan fakulteterna inom humaniora och samhällsvetenskap. Det används också inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid medelsfördelningen.

– Beslutet betyder oerhört mycket för vårt område eftersom det är ett erkännande för den vetenskapliga granskningen av monografiarbeten på svenska eller som handlar om svenskt material, säger Sharon Rider, medlem i Kriteriums styrgrupp. Det har också åstadkommits till väldigt liten kostnad, alla som ingår har lagt en del av sin arbetstid utan ersättning och det visar att det kollegiala arbetet fungerar bra.

Sharon Rider uppmuntrar alla forskare inom humaniora som producerat ett vetenskapligt monografiarbete att låta sakkunniggranska via Kriterium.

– Men man ska veta att det är en riktig sakkunniggranskning precis som på vilket vetenskapligt förlag som helst. Så det är inte alla arbeten som godkänns.

---

Om Kriterium

Kriterieum är en satsning på sakkunniggranskad open access-publicering av vetenskapliga böcker på svenska. Kriterium är ett samarbete mellan Göteborgs, Uppsala och Lunds universitet. I projektet medverkar också Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga biblioteket, Nordic Academic Press och Makadam förlag.

Uppsala universitet representeras i styrgruppen för Kriterium av Sharon Rider, professor vid filosofiska institutionen, och Mattias Bolkéus Blom, samordnare vid universitetsbibliotekets enhet för digital publicering.

I Kriteriums redaktionsråd sitter från Uppsala universitet Sharon Rider, professor vid filosofiska institutionen, och Kristina Boréus, professor i statskunskap.

Läs mer