JP Student Migration och JP Student Social

20 oktober 2016

Juridisk nyhetstjänst om familjerätt, fastighetsrätt, miljörätt, offentlig upphandling, migrationsjuridik och socialrätt.

JP Infonet http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.jpinfonet.se/ är en juridisk nyhetstjänst med bland annat ett stort urval av svensk rättspraxis, även från lägre instanser. Sedan tidigare har UU bland annat tillgång till delarna om familjerätt, fastighetsrätt, miljörätt och offentlig upphandling. Nu ger vi även tillgång till studentanpassad information kring migrationsjuridik och socialrätt.

I JP Student Migration http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.jpinfonet.se/jp-student-migration/ ges tillgång till ett flertal migrationsjuridiska källor och i JP Student Social http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://www.jpinfonet.se/jp-student-social/ finns motsvarande information kring socialrätt. Båda tjänsterna är tydligt organiserade och enkelt sökbara. De är anpassade för studier kring respektive ämne och kan användas av alla, oavsett juridiska förkunskaper. Här finns också tillgång till kommentarer och förklaringar till hur olika lagar används och tolkas.