Digitalisera eller dö? Bibliotekens relevans i en ny värld

21 september 2016

Hur kan biblioteken och dess samlingar fortsätta vara relevanta i en digital värld? Välkommen till Svensk Biblioteksförenings monter under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg på fredag då medarbetare från universitetsbiblioteket håller i en presentation och ett samtal kring bibliotekens arbete med att driva tillgängliggörandet av digitalt material.


Samtalet har fokus på bibliotekens roll i spridningen av fri information och på hur Uppsala universitetsbibliotek genom plattformar som Alvin och DiVA skapar förutsättningar för nya typer av forskning inom digital humaniora.

Läs mer om Bok-och biblioteksmässan på https://bokmassan.se/

Svensk biblioteksförenings webbplats