Byggnadsarbete på Carolina 12–13 september - risk för störande ljud

7 september 2016

Under måndag och tisdag 12-13/9 skall det, på uppdrag av Statens Fastighetsverk, göras ett antal provborrningar på plan 4 (entréplanet) med anledning av den kommande ombyggnationen.

Det kommer att förekomma störande ljud i de lokaler när borrningen pågår, men ska inte höras så mycket i angränsade lokaler.

De lokaler som berörs är: entréhall, Café Carolina, bibliografigång, katalogrum och skåprummet innanför C-salen.