Opublicerade dikter av Harry Martinson nu tillgängliga digitalt

21 juni 2016

"Plötsligt framför mig" Harry Martinson

Nu finns 36 hittills opublicerade dikter av nobelpristagaren Harry Martinson (1904–1978) tillgängliga digitalt tack vare ett samarbete mellan Uppsala universitetsbibliotek, Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.

Litteraturbanken publicerar en samling med titeln Glädjens art och sorgernas sortering, och dessutom har ett antal smakprov ur Harry Martinsons arkiv på Uppsala universitetsbibliotek digitaliserats och finns tillgängliga både på www.litteraturbanken.se och i den digitala plattformen Alvin, http://www.alvin-portal.org, som utvecklats av Uppsala universitetsbibliotek.

– Att läsa dessa dikter är att blicka rakt in i Harry Martinsons skapande värld, säger överbibliotekarien och litteraturprofessorn Lars Burman. Genom vårt samarbete får nu alla en möjlighet att ta del av nobelpristagarens rika arv och ta ett steg in i universitetsbibliotekets unika samlingar.

I Alvin finns en detaljerad förteckning över Harry Martinsons arkiv som finns på Uppsala universitetsbibliotek. En bit ned på sidan finns länkar till de digitaliserade manuskripten, via de färgade rubrikerna.

Materialet finns tillgängligt på Litteraturbankens webbplats:

Dikterna i samlingen ger prov på författarens omisskänneliga röst och rör sig på välkänt Martinsonskt vis mellan myllan och molnen.   Glädjens art och sorgernas sortering

I det material som digitaliserats ur arkivet återfinns bland annat några tidiga brev och diktmanuskript ställda till författarkollegan Olle Wedholm, liksom ett antal Mimaskärvor, dikter ur det ursprungliga Aniaramanuskriptet. Brev och diktmanuskript till Olle Wedholm  Mimaskärvor

För mer information och frågor, kontakta:

Caroline Chevallier, Uppsala universitetsbibliotek, 018-4713956 caroline.chevallier@ub.uu.se

Paulina Helgeson, Litteraturbanken, 0703-144013, paulina.helgeson@litteraturbanken.se

Ingemar Lönnbom, Harry Martinson-sällskapet, 0708-310392, info@lonnbom.se