Lär dig mer om kulturarvsplattformen Alvin

20 maj 2016

Alvin är en plattform för digitalt kulturarv som utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek.

Plattformen är resultatet av ett samarbete mellan universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg, men innehåller även material från flera andra kulturarvsorganisationer inom ABM-sektorn. För närvarande finns det runt 65 000 poster i databasen och nytt material tillkommer ständigt.

Se kulturarvsmaterial i Alvin

Läs också mer om universitetsbibliotekets digitala samlingar på bibliotekets webbplats