Carolina Rediviva byggs om

20 april 2016

Igår, 19 april, fattade rektor beslut om att genomföra en ombyggnad av Carolina Rediviva.

Syftet med ombyggnaden är att utnyttja entréplanets fulla potential och att kunna ta emot ännu fler besökare genom att:

  • Öka tillgängligheten genom att skapa fler gruppstudieplatser, arbetsplatser och utökade möjligheter att använda huset som mötesplats.
  • Förbättra arbetsmiljön för besökare och anställda
  • Förbättra säkerhet och klimat för delar av samlingarna

Informationsdisken kommer att flyttas och utökade möjligheter att studera och grupparbeta kommer att skaps genom att ett nytt större café byggs. Ombyggnaden kommer även att skapa bättre förutsättningar för visning av bibliotekets kulturarvsmaterial genom att utställningssalen byggs om.

De våningsplan som byggs om är delar av plan 4, (entréplanet) plan 3 och 4 ½.  De aktuella våningsplanen har inte genomgått någon större renovering sedan 1960-talet.

Byggnadsarbetet i Carolina Rediviva kommer att pågå mellan sommaren 2017 och årsskiftet 2018/2019. Stora insatser görs för att byggperioden ska bli så kort som möjligt. Delar av huset kommer att behöva hållas stängda under byggperioden, och vissa tjänster kan komma att erbjudas via andra ämnesbibliotek inom universitetsbiblioteket.

Under hösten 2016 vet vi mer om hur huset beräknas kunna ha öppet under byggperioden och vilken service och vilka tjänster som kommer att erbjudas via andra ämnesbibliotek. Vi arbetar med att skapa tillfälliga studieplatser under byggtiden.

Ett öppet informationsmöte kommer också att hållas för alla som är intresserade. Information och datum för informationsmöte annonseras på bibliotekets webbplats.

Frågor besvaras av kommunikatör Sofia Ljungman, tel. 018-471 77 91, sofia.ljungman@ub.uu.se