Goda nyheter för forskare och studenter inom assyriologi

8 mars 2016

Universitetsbiblioteket har mottagit en generös donation av framlidne orientalisten och filologen professor Åke Sjöberg. Pengarna är öronmärkta för att bygga ut bibliotekets samlingar i ämnet assyriologi.
Urvalet kommer att ske i samarbete med Institutionen för lingvistik och filologi.